Obchodní podmínky

                                

       

Ivan Hrdlička

Svatoplukova 615

793 05 MORAVSKÝ BEROUN

IČ: 60996081

DIČ:CZ6312040526

TELEFON:554733035

e-mail: x-flame@x-flame.cz


PROVOZOVNA:

Vodní 638

793 05 MORAVSKÝ BEROUN

 

 

 

Společnost je vedená v Živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem: 609 96 081. Datum vzniku Živnostenského oprávnění 5.10.1995. Firma se zabývá výrobou a prodejem hasičského vybavení a ostatního příslušenství.

Internetové rozhraní www.x-flame.cz je ve výhradním vlastnictví společnosti Ivan Hrdlička a vztahují se na ni autorská práva. Značka X-flame je registrovaná obchodní známka. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ   

 1. Tyto obchodní     podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ivan Hrdlička (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona     č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)     uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)     prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.   
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.x-flame.cz (dále jen „webová stránka“),    

 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v     úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného     výkonu povolání.       

 4. Ustanovení odchylná od obchodních     podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání     v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.     Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém         jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.   

 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti     předchozího znění obchodních podmínek.

  7.    Kupující před provedením objednávky potvrzuje, že si přečetl tyto obchodní    podmínky a souhlasí s nimi.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Nejdříve je nutné se zaregistrovat. Registrace slouží k Vaší jednoznačné identifikaci a získání všech potřebných údajů pro zaslání a fakturaci zboží. Po vyplnění potřebných údajů si zvolte uživatelské jméno a heslo, které si pečlivě zapamatujte pro další nákup. Pokud zapomenete jméno a/nebo heslo, klikněte na odkaz "zaslat heslo", zadejte email, který jste uvedli při registraci a obratem vám na něj vaše přístupové údaje budou odeslány.

 2. Kupující se zavazuje, že údaje, které uvádí jsou správné a aktualizované.

 3. Kupující souhlasím s tím, že uživatelský účet a web společnosti nemusí být neustále funkční. Může být provedena odstávka v případě oprav, technické závady atd.

   

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, ceně zboží a slevách.

 2. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy platí poměrnou část ceny zboží a nese náklady spojené s vrácením zboží.

 3. Smluvní vztah vzniká při odeslání objednávky, popř. sjednání objednávky v provozovnách.

 4. Kupní smlouva může být uzavřena telefonicky, ústně nebo přes internetové rozhraní.

 5. V případě, že kupující si nevyzvedne zásilku, musí zaplatit část nákladů.

 6. Kupní smlouva je archivovaná a spotřebitel k ní má přístup po telefonické dohodě.

 7. Pokud kupující chce změnit fakturační údaje na kupní smlouvě, musí zaslat originální kupní smlouvu.

 8. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů.

   

4. CENA ZBOŽÍ, DOPRAVY A PLATEBNÍ PROSTŘEDKY

 1. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny na www.x-flame.cz, popř. na dotaz na uvedeném telefonním čísle nebo na provozovně.

 2. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží a připočítané ceny dopravy a balného

 3. Ceny dopravy a balného v rámci ČR:

  1. 1-5 kg je 120 Kč bez DPH

  2. 7-15 kg je 130 Kč bez DPH

  3. 20-35 kg je 145 Kč bez DPH

  4. a více než 35 kg a atypické balíky jsou vypočítány podle PSČ, rozměru a váhy, vypočítává kalkulačka společnosti DHL

    

4. Ceny dopravy a balného v rámci SLOVENSKA:

 1.   1-5 kg je 270 Kč bez DPH

 2. 7-15 kg je  320 Kč bez DPH

 3. 20-35 kg je 370 Kč bez DPH

 4. a více než 35 kg a atypické balíky jsou vypočítány podle PSČ, rozměru a váhy, vypočítává kalkulačka společnosti DHL

5. Platba může být uskutečněna v hotovosti v provozovnách, v hotovosti na dobírku na místě určeném v objednávce, převodem na účet (po přijetí platby zašleme Vámi objednané zboží).

6. Pokud si přejete objednané zboží poslat expresně, uveďte to prosím do poznámek. V případě, že nebudeme mít některou položku z objednávky skladem, budeme vás kontaktovat a upřesníme termín dodání. Po individuální dohodě lze zboží i dovézt nebo odvézt (např. stříkačku na úpravu).

7. Za zboží nelze platit zálohou.

8. Kupující se stává vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

9. Odpovědnost za škodu převzetím kupní smlouvy přechází od prodejce k přepravci, a poté od přepravce ke kupujícímu.

 

5. REKLAMACE

            1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:

Ivan Hrdlička, Vodní 638, 793 05 Moravský Beroun, Tel.: 554 733 035

3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení

6. Pokud nastane spor je řízen českými zákony.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů

 2. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje nikde nezveřejní a neposkytne je třetí osobě s vyjimkou platebního styku.

 3. Poskytnuté informace kupujícího jsou zpracovávány a uskladňovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

   

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží individuálně upraveno dle zvláštního přání kupujícího.

 2. V ostatních případech má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů.

   

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Na prodávajícího ve vztahu ke kupujícímu se nevztahují žádné kodexy dle paragrafu 1826 odst. 1 písmena e) občanského zákoníku

 2. Mimosoudní stížnosti spotřebitelů se vyřizují buď přímo v provozovnách, telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle nebo na výše uvedené e-mailové adrese.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace